Pääaineet ja maisteriohjelmat

Tietotekniikan alan diplomi-insinööritutkinto suoritetaan syksystä 2015 alkaen uudessa Master´s Programme in Computer, Communication and Information Sciences (CCIS)-ohjelmassa. Tieto-, tietoliikenne- ja informaatiotekniikan maisteriohjelma on Perustieteiden korkeakoulun ja Sähkötekniikan korkeakoulun yhteisohjelma. Ohjelman opetuskieli on pääosin englanti, mutta Di-tutkinto on mahdollista ainakin osittain suorittaa myös suomeksi tai ruotsiksi.

Master´s Programme in Computer, Communication and Information Sciences (CCIS)

Tietotekniikka ja tietoliikennetekniikka edustavat laajoja pääaineita. Toisaalta opiskelijat voivat keskittyä myös ohjelmisto- ja palvelutuotantoon tai opiskella erikoistuneissa pääaineissa jotka pohjautuvat Aalto-yliopiston tutkimuksen huippualoihin: mobiililaskenta, koneoppiminen, akustiikka, audio-, puhe- ja kieliteknologiat. Pelisuunnittelu ja –tuotanto on ainutlaatuinen Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun kanssa yhteistyössä toteutettava pääaine.  

Ohjelman ydinkurssit tarjoavat vahvan perustan tieto-, tietoliikenne ja informaatiotekniikassa. Lisäksi opiskelijat voivat perehtyä syvällisesti valitsemaansa alaan jossakin laajojen pääaineiden opintopoluista tai erikoistuneissa pääaineissa. Ohjelma kannustaa myös monitieteellisiin opintoihin ja opiskelijat voivat vapaasti sisällyttää tutkintoonsa opintoja muista pääaineista tai ohjelmista Aalto-yliopistossa.

CCIS-ohjelma tarjoaa kahdeksan pääaineesta. Kolmessa pääaineessa on myös erikoistumisvaihtoehtoja. Pääaineet ja erikoistumisvaihtoehdot ovat:

Tietotekniikka
- Ohjelmistotekniikat
- Tietoturvalliset järjestelmät
- Web-teknologiat, -sovellukset ja –tiede
- Interaktiiviset tekniikat
- Algoritmit, logiikka ja kompleksisuus
- Tietomassat ja pilvilaskenta

Tietoliikennetekniikka
- Langaton tietoliikenne
- Internet-tekniikat
- Tietoverkkotalous

Ohjelmisto- ja palvelutuotanto
- Ohjelmistotekniikka
- Palvelusuunnitelu ja -tekniikka 
- Käyttäjäkeskeinen ohjelmistotekniikka

Akustiikka ja audioteknologia

Mobiililaskenta, palvelut, ja turvallisuus

Koneoppiminen ja tiedon louhinta

Puhe- ja kieliteknologia

Pelisuunnittelu ja –tuotanto

Lisätietoa ohjelmasta ja hakuohjeet löytyvät Aalto-yliopiston hakusivustolta.

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Opintojen rakenne syksyyn 2015 asti:

 

Tutkinnon rakenne

Kandidaatin tutkintoa suorittaville Tietotekniikan laitos tarjoaa kolme pääainetta eli jatkomoduulia (kuvassa punaisella A2):

 

Diplomi-insinöörin tutkinnossa opintojaan voi syventää seuraaviin aihealueisiin (kuvassa punaisella A3):

Viralliset tiedot löytyvät opinto-oppaasta Tietotekniikan koulutusohjelmasta Into-portaalista.

 

http://cse.aalto.fi/wp-content/uploads/2011/04/tutkinnonrakenne_tietotekniikka_kuva-2011-12.png

 

 

Majors in Bachelor's Degree at Aalto CSE:

In Finland there are separate Bachelor’s and Master’s level studies. The domestic programmes typically cover both phases. However, students can also apply to other university masters programmes to continue with their studies. The international programmes are typically Master’s level programmes. The CSE Department offers three major modules (A2) for B.Sc. degree. Currently these majors are in Finnish.

Major (BSc) Data Communications Software A2

A Bachelor of Science with a major in data communications knows the functionings and techniques of data networks like the Internet and mobile networks, understands what to take into consideration to make a system safe, is able to work together with others when developing software and knows how business models work in the data communications field.
 

Major (BSc) Software Engineering and Business A2

 

Major (BSc) Software Technology A2

The Bachelor’s education in sotware technology covers the fundamental elements of software systems ranging from operating systems and compilers to algorithms and web software systems. Courses introduce essential software technologies from machine level up to the level of applications. A Bachelor in software technology knows the basic technogies, methods and tools to apply in the development of complex systems.
 

More information is provided in the Into student portal: Degree Programme in Computer Science and Engineering.

 

Majors in Master's Degree at Aalto CSE:

 

M.Sc. (Tech) in computer science is a degree which opens doors to many places and prepares the way for a long and interesting career. The most important asset for a holder of a Master degree gained during studies is the ability to find out things independently and to form his or her own opinions. A M.Sc. solves the problems to which books don’t give answers. In addition it is delightful to see a spark of entrepreneurship as students and graduates start up their own companies.

The majority of master’s theses are done in industry. Those considering an academic career mainly choose their  academic topic from research groups within the department. The CSE Department provides three majors with several advanced modules for M.Sc. degrees. Currently these majors are partly in Finnish.

Major (MSc) in Data Communications Software

This major focuses on the fundamentals and evolution of Internet technologies as well as on the design and implementation of IP-based systems. In addition to the Internet technologies, the major addresses mobile networks and specifically the development of applications and services in heterogeneous network environments. Focal areas for both internet and mobile networks are security, service architectures and subjects related to service management such as mobility, quality-of-service and charging. Advanced modules (A3) in Data Communications Software are:

Major (MSc) in Software Engineering and Business

In this major, students familiarise themselves with different approaches, models and methods for software engineering, as well as for commercial utilization of software, and especially software products. The central topics include software engineering, software productization, user interface design and usability, enterprise information systems and legal aspects of software development and business. Advanced modules (A3) in Software Engineering and Business are

Major (MSc) in Software Technology

This major focuses on design and implementation of demanding software technological solutions within the domains of data bases, compilers, operating systems, as well as embedded and distributed systems. Advanced modules (A3) in Software Technology are:

  • Embedded Systems
  • Mobile Cloud Services
  • Software Systems
  • Software Technology in Distributed Systems

 

International Master's Programmes

 

More information is provided in the Into student portal: Degree Programme in Computer Science and Engineering.Sivusta vastaa: miihkali.euro [at] aalto [dot] fi (Miihkali Euro) | Viimeksi päivitetty: 07.04.2016.